ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ວິທີຊອກຫານໍ້າຮົ່ວ

ສະແດງ 1 - 2 ຂອງ 2

20/06/2017

ວິທີຊອກຫານໍ້າຮົ່ວພາຍໃນ

ການຊອກຫານ້ຳຮົ່ວພາຍໃນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ທ່ານປິດປະຕູນ້ຳພາຍໃນເຮືອນທຸກໆກ໋ອກ ພ້ອມດ້ວຍສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນແຕ່ລະກ໋ອກນັ້ນມີການຮົ່ວ ໄຫຼ,ຍ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ (ຖ້າຫາກພົບມີການຮົ່ວໄຫຼຫຼີຍ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ທຳການສ້ອມແປງ ຫຼືປ່ຽນຖ່າຍທັນທີ ) ນອກນັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີການນຳໃຊ້ຊັກໂຄກ ແມ່ນໃຫ້ເປີດຝາປິດອ່າງນ້ຳ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງທໍ່ນ້ຳລົ້ນວ່າ ມີການລົ້ນ ຫຼື ບໍ່ (ຖ້າທ່ານພົບເຫັນການໄຫຼລົ້ນແມ່ນໃຫ້ທຳການສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍໃສ້ໃນຂອງຊັກໂຄກນັ້ນນທັນທີ ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ບໍ່ເຫັນມີຫານຫົ່ວໄຫຼໃນຈຸດເປີດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານໄປເບິ່ງໝໍ້ແທກນ້ຳ ໂດຍສັງເກດວ່າ ກາກະບາດສີແດງຢູ່ກາງໜ້າໝໍ້ວັດແທກນ້ຳນັ້ນ ມີການປິ່ນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເຫັນຕົວເລກມີການເພື່ມຂືນບໍ່ ຖ້າສັງເກດເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າຍັງມີການປິ່ນ ຂອງກາກະບາດ ນັ້ນຢູ່ ທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເປີດກ໋ອກແຕ່ຢ່າງໃດ ສະແດງວ່າມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳປະປາພາຍໃນທັນທີ ແລະ ໃຫ້ເລັ່ງຊອກຫາຈຸດນ້ຳຮົ່ວໄຫຼໂດຍໄວ ກໍລະນີຍັງບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດນ້ຳຮົ່ວບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :
ໃຫ້ທ່ານທຳການແບ່ງສາຍທໍ່ ຂອງນ້ຳປະປາພາຍໃນຂອງອາຄານອອກເປັນສ່ວນໆ ໂດຍການຕິດຕັ້ງປະຕູນ້ຳໃສ ແລ້ວທຳການໄລ່ອັດປະຕູນ້ຳເປັນແຕ່ລະສ່ວນ ພ້ອມທັງສັງເກດເບິ່ງວ່າ ສ່ວນໄດທີ່ຍັງມີການປິ່ນຂອງກາກະບາດນັ້ນ ແມ່ນສະແດງວ່າໃນສ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີນ້ຳຮົ່ວ ໃຫ້ຟ້າວທຳການຊອກຈຸດຮົ່ວທີແນນອນແລ້ວທຳການສ້ອມແປງ .

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ