ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ແຈ້ງການທົ່ວໄປ

ສະແດງ 1 - 8 ຂອງ 229

14/09/2022

#ແຈ້ງການ ການຕັດສໍ່າທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ ຂະຫນາດທໍ່ 200 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ 75 uPVC ເພື່ອເພີ້ມແຮງດັນນໍ້າ ຈຳນວນ 02 ຈຸດ ສະຖານທີ່:
ຈຸດທີ01: ບ້ານຫົວຂົວ ຮ່ອມ04 ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈຸດທີ02: ບ້ານໂນນຄໍ້ເໜືອ ຮ່ອມ01 ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້: ບ້ານຫົວຂົວ ແລະ ບ້ານໂນນຄໍ້ເໜືອ ແລະ ບ້ານໂນນຄໍ້ໃຕ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

12/09/2022

#ແຈ້ງການ ການຕັດສໍ່າທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ ຂະຫນາດທໍ່ 100 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ 75 uPVC ເພື່ອເພີ້ມແຮງດັນນໍ້າ ສະຖານທີ່ ບ້ານສະພັງມຶກ ຮ່ອມ01-ຮ່ອມ04 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022

#ແຈ້ງການ ການຕັດສໍ່າທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ ຂະຫນາດທໍ່ 100 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ 75 uPVC ເພື່ອເພີ້ມແຮງດັນນໍ້າ ສະຖານທີ່ ບ້ານສະພັງມຶກ ຮ່ອມ01-ຮ່ອມ04 ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້: ບ້ານສະພັງມຶກ ແລະ ບ້ານດອນໜູນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022
ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

12/09/2022

#ແຈ້ງການ ການປ່ຽນຖ່າຍທໍ່ນໍ້າປະປາຂະຫນາດທໍ່ DN500 ສະຖານທີ່ ບ້ານນາຊາຍທອງ ຂອງເມືອງສນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022

#ແຈ້ງການ ການປ່ຽນຖ່າຍທໍ່ນໍ້າປະປາຂະຫນາດທໍ່ DN500 ສະຖານທີ່ ບ້ານນາຊາຍທອງ ຂອງເມືອງສນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້: ບ້ານນາຊາຍທອງເໜືອ, ສີເກີດ, ດົງບອງ, ໜອງຍາວ, ດົງຊຽງດີ, ຕານມີໄຊ, ໜອງແຕ່ງ, ຈຳປາ, ວຽງຄຳ, ດົງນາໂຊກ, ໜອງປີງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນອັັງຄານ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

07/09/2022

#ແຈ້ງການ ສ້ອມແປງນໍ້າປະປາຂະຫນາດທໍ່ 300DIP ສະຖານທີ່ ບ້ານນາແຮ່ ຂອງເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 08 ກັນຍາ 2022

#ແຈ້ງການ ສ້ອມແປງນໍ້າປະປາຂະຫນາດທໍ່ 300DIP ສະຖານທີ່ ບ້ານນາແຮ່ ຂອງເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 08 ກັນຍາ 2022
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້: ບ້ານໂພນສົມບູນ,ບ້ານໂພນສະຫວາດເໜືອ,ບ້ານຫນອງແຕ່ງເໜືອ,ຫນອງແຕ່ງໃຕ້,ບ້ານຫນອງຫນ້ຽວ,ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ແລະບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

22/08/2022

ແຈ້ງການ ການຕັດສໍາທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 100 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ຂະໜາດ 100 uPVC ເພື່ອ​ເພິ​່ມ​ແຮງ​ດັນ​ນ້ຳ ຂຳ​ນວນ 02 ຈຸດ: ຢູ່ບ້ານໂຊກ​ນ້ອຍ ແລະ ບ້ານ​ໂພນ​ທອງ ຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັງ​ຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022

#ແຈ້ງການ ການຕັດສໍາທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 100 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ຂະໜາດ 100 uPVC ເພື່ອ​ເພິ​່ມ​ແຮງ​ດັນ​ນ້ຳ ຂຳ​ນວນ 02 ຈຸດ: ຢູ່ບ້ານໂຊກ​ນ້ອຍ ແລະ ບ້ານ​ໂພນ​ທອງ ຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັງ​ຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022
--ໃນວັນອັງ​ຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022--
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້:
* ຈຸດ​ທີ01 ຕັດ​ສ່ຳ​ທໍ່​ເຊດບ້ານໂຊກ​ນ້ອຍ: ບ້ານໂຊກ​ໃຫ​ຍ່, ບ້ານໂຊກ​ນ້ອຍ ແລະ ບ້ານອາ​ມອນ
* ຈຸດ​ທີ02 ບ້ານໂຊກ​ນ້ອຍ​ໂພນ​ທອງ: ບ້ານ​ໂພນ​ທອງ, ບ້ານດ​ຸງ ແລະ ບ້ານນາ​ບຽນ, ບ້ານ​ໂຊ​ກ​ນ້ອຍ ແລະ ບ້ານ​ໄຮ່​ຄຳ
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນອັງ​ຄານ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022
ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ
------------------------ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ------------------------
//ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 02059918830 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
//ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 020 29986580 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
//ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: www.nampapalao.com
//FB: ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ - Nampapa Nakhoneluang

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

15/08/2022

ແຈ້ງການ ການປັບປຸງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ເບີໂທສາຍດ່ວນ ເລກ 4 ຕົວເລກ 1169 ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການ ການປັບປຸງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ເບີໂທສາຍດ່ວນ ເລກ 4 ຕົວເລກ 1169 ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ກຳລັງຮີບຮ້ອນສົມທົບປະສານງານກັບເຄືອຄ່າຍເພື່ອສ້ອມແປງໂດຍໄວ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ລູກຄ້າ ສາມາດໂທໄດ້ທີ່ເບີ: 02059918830 ແລະ 020 29986580 ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 02059918830 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 020 29986580 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: www.nampapalao.com FB: ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ - Nampapa Nakhoneluang

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

09/08/2022

ແຈ້ງການ ການສ້ອມແປງຕັດທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 75 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ະໜາດ 75 uPVC ເພື່ອເພີ້ມແຮງດັນນໍ້າ ສະຖານທີ່ຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ຮ່ອມ 05 ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022

#ແຈ້ງການ ການສ້ອມແປງຕັດທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 75 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ະໜາດ 75 uPVC ເພື່ອເພີ້ມແຮງດັນນໍ້າ ສະຖານທີ່ຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ຮ່ອມ 05 ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022
----ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022----
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດ 02 ຕົວເມືອງດັ່ງນີ້:
*** ເມືອງຈັນທະບູລີ: ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ບ້ານໜອງທາເໜືອ ແລະ ບ້ານສາຍນໍ້າເງິນ
*** ເມືອງໄຊເສດຖາ: ບ້ານຈອມມະນີ.
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນພຸດ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022
ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ
-----ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ-----
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ສາຍດ່ວນ 1169 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 02059918830 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 020 29986580 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
//ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: www.nampapalao.com
//FB: ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ - Nampapa Nakhoneluang

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

01/08/2022

ແຈ້ງການ ການສ້ອມແປງຕັດທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 160 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ະໜາດ 75 uPVC ຢູ່ບ້ານບໍ່ນາງົວ ຂອງເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022

#ແຈ້ງການ ການສ້ອມແປງຕັດທໍ່ນໍ້າປະປາເກົ່າ 160 uPVC ໃສ່ທໍ່ໃໝ່ະໜາດ 75 uPVC ຢູ່ບ້ານບໍ່ນາງົວ ຂອງເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022
---ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022---
ຊຶ່ງໃນເວລາດຳເນີນງານແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນໍ້າອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນໍ້າອອກ ໃນຂອບເຂດດັ່ງນີ້:
ເມືອງຈັນທະບູລີ: ບ້ານບໍ່ນາງົວ, ບ້ານໜອງປີງ
#ການປະຕິບັດວຽກ ແມ່ນເລີ່ມໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 02 ສິງຫາ 2022
ດັ່ງນັ້ນຈຶງຂໍແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າ ເພື່ອກະກຽມໂຕ່ງນໍ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ລ່ວງໜ້າ ຈົນກວ່າແຮງດັນນໍ້າຈະມາປົກກະຕິ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງລູກຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ
--ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ--
☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ສາຍດ່ວນ 1169 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 02059918830 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 020 29986580 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: www.nampapalao.com
FB: ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ - Nampapa Nakhoneluang

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ