ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ລະບົບສາຍທໍ່

ສະແດງ 1 - 7 ຂອງ 7

20/06/2017

ລະບົບຄຸ້ມຄອງສາຍທໍ່ແບບ Arc GIS 10.1 ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ

ການນຳໃຊ້ລະບົບ GIS: Geopraphic Information Systems ເຂົ້າໃນການຄູ້ມຄອງ ບໍລິຫານຈັດການ ໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ Geodatabase ຂອງ ນປນຄ. ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ແມ່ນມີລະບົບສາຍທໍ່ບໍລິການສະໜອງນ້ຳສະອາດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຕ່ລະປີໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບສາຍທໍ່ເພີ້ມຂື້ນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

29/12/2020

ແຜນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອ່າງເກັບນໍ້າສູງ ປະຈຳປີ 2020

ແຜນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອ່າງເກັບນໍ້າສູງ ປະຈຳປີ 2020

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ