ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ແບບແຜນດຳເນີນທຸລະກິດ

DOWNLAOD PDF

 

         ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດດ້ວຍການລົງທືນຂອງລັດ 100% ດໍຳເນີນທຸລະກິດ ໃນການຜະລິດ ແລະສະໜອງນ້ຳປະປາ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຮູບແບບໄລ່ລຽງທຸລະກິດ ຕາມຫົວໜ່ວຍລາຄານ້ຳປະປາ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ ແລະ ຂໍສະເໜີດັດປັບຕາມແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງກັບຕົ້ນທືນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນ. ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍຫຼັງມອບໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈາກກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ມາຂື້ນກັບການ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ ບໍລິສັດນ້ຳປະປາລາວ ມາເປັນ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ, ຊື່ງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນ້ຳປະປາ ໃຫ້ແກ່ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກາຍເປັນລັດວິສາຫະກິດທີ່ນຳໜ້າ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ສາມາດເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດບໍລິການໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ.

         ໃນປີ 2015 ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ເຖິງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ກໍ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼາຍດ້ານຕື່ມອີກເປັນຕົ້ນ: ດ້ານການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລະກອນ, ການເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ, ການປ່ຽນຖ່າຍທໍ່ ແລະ ກົງເຕີເກົ່າ, ການຂະຫຍາຍລະບົບທໍ່ໄປສູ່ເຂດຊານເມືອງ ການປັບປຸງລະບົບການຈົດນ້ຳ-ເກັບເງີນ, ການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸ, ການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມທັນໄໝ.

         ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ V ຂອງອົງຄະນະພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະພັກຮາກຖານຄັ້ງທີ່ II ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີລະບົບທໍ່ນ້ຳປະປາ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳ ກວມເອົາ 80-85 % ແລະ ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 90-95% ເມື່ອຮອດປີ 2020. ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ຍັງມີໜ້າທີ່ອັນໜັກໜ່ວງທີ່ຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໃນການພົວພັນຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການລົງທືນກັບອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ ລວມທັງນັກລົງທືນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  ສະຫຼູບແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ໃນການລົງທືນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍຫຼັງການເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດໂຮງງານດົງໝາກຄາຍ, ໂຄງການທ່າເດື່ອ (ຫາດຊາຍຟອງ), ໂຄງການແສນດິນ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກຈຳນວນໜື່ງ ຕາມການຄາດຄະເນບໍລິມາດນ້ຳຈະເພີ່ມຂື້ນປະມານ 380,000-400,000 ມ3/ມື້.  ບັນດາໜ້າວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດແມ່ນ ການຂະຫຍາຍລະບົບທໍ່, ການປ່ຽນຖ່າຍລະບົບທໍ່ເກົ່າ, ການປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບປະຕູນ້ຳປະຕູລົມ ລະບົບໂປມສູບສົ່ງ, ລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແຕ່ມູນຄ່າການລົງທືນແມ່ນສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງເງີນກູ້ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ຜ່ອນຊໍາລະໄລຍະຍາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆຂ້າງເທີງນັ້ນ.