ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ປີ 1959 ຈິດຈະການນ້ຳປະປາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຄືອນ ໄຫວຮັບໃຊ້ ສັງຄົມໃນຮູບການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເສດຖະກິດປະສົມ. ປີ 1964 ໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານເກົ້າລ້ຽວດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ 20.000 m3/ມື້ ທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ ປີ 1971 ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການມາເປັບລັດວິສາຫະກິດເອີ້ນວ່າ: ບໍລິສັດນ້ຳປະປາລາວ. ປີ 1975 ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ກົມນ້ຳປະປາ ຊືງຂື້ນກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ປີ 1978 -1980 ໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໄລຍະ 1 ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ 40.000m3/ມື້. ທືນກູ້ ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ປີ 1987 ຫັນປ່ຽນການຜະລິດຕາມກົນໄກໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ ກົມນ້ຳປະປາ ມາເປັນບໍລິສັດນ້ຳປະປາລາວຄືເກົ່າ. ປີ 1994 -1996 ໄດ້ກໍ່ສ້າງແລະປັບການຜະລິດຢູ່ໂຮງງານຈີ່ນາຍໂມ້ ໄລຍະ 2 ດ້ວຍກຳລັງການ ຜະລິດເປັນ 80.000 m3/ມື້. ທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ ປີ 1997 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ ບໍລິສັດນ້ຳປະປາລາວ ມາເປັນ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາລາວ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຄ.ຂ.ປ.ກ. ປີ 1998 ກະຊວງ ຄ.ຂ.ປ.ກ.ໄດ້ມອບໂອນບັນດາກິດຈະການນ້ຳປະປາ ທີ່ກະຊວງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂື້ນກັບທ້ອງຖີ່ນໂດຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພະແນກ ຄ.ຂ.ປ.ກ, ສ່ວນລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະະປານະຄອນຫຼວງໄດ້ຖືກມອບໂອນມາໃຫ້ນະຄອນຫຼວງ ມີສາຍຕັ້ງຂື້ນກັບພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງຈົນເຖິງປະຈຸບັນ