ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (ໂດຍລວມ)

ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເອົາມາຜະລິດແມ່ນ ນ້ຳຂອງ, ນໍ້າງື່ມ ຊຶ່ງລະດູຝົນຄວາມຂຸ່ນຈະສູງເຖິງ 500 -1500 NTU ຫຼື ບາງປີ ຄວາມຂຸ່ນ ອາດສູງເຖິງ 3000 NTU ໃນຍາມແລ້ງຄວາມຂຸ່ນສະເລັ່ງແມ່ນ 5 - 100 NTU. ນ້ຳທີ່ບຳບັດແລ້ວຈະໃຫ້ຄວາມຂຸ່ນເຫຼືອພຽງ 3 - 5 NTU. CL2 ທີ່ຕົກຄ້າງປາຍທາງໃຫ້ ຍັງເຫຼຶອປະມານ 0.1 – 0.2 mg / L. ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາຈິ່ນາຍໂມ້ສາມາດວິໃຈ ທາດທັງໝົດໄດ້ປະມານ 36 parameters. ມາດຕະຖານນ້ຳທີ່ຜະລິດອອກຈາກໂຮງງານແມ່ນຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງ ກົມ ອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ບາງທາດແມ່ນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງ WHO. ນອກນັ້ນ ທາງຫ້ອງວິໄຈນ້ຳຂອງພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄືນ ໃນ 4 ໂຮງງານຕົວເມືອງຄື: ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ຈີ່ນາຍໂມ້, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ເກົ້າລ້ຽວ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ດົງໝາກຄາຍ, ໂຮງງານນໍ້າປະປາ ດົງບັງ ເຊິ່ງຈະລວມທັງໝົດແມ່ນ 98 ຈຸດ ໂດຍອີງຕາມແແຜນນ້ຳປະປາປອດໄພ.
 

ກັບຄືນ