ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ພິທີຝຶກອົບຮົມແຜນນ້ຳປະປາປອດໄພ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ ສູນຝຶກອົມຮົມວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໃນວັນທີ 18 ຫາ 22 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງໂຄງການ MAWASU JICA ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ການລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານນ້ຳປະປາ ຂອງໂຄງການຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ MAWASU Project ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 05 ຂອງໂຄງການ MAWASU ກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳປະປາ (ການວິໄຈສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳປະປາ) ໃນວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ພົບກັບ ກົມງົບປະມານກະຊວງການເງິນ ໃນວັນທີ 24 ມີຖຸນາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 4/07/2016Article Thumbnail

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງຂະແໜງການ ວຽກງານນ້ຳປະປາ ແລະ ການຈັດການນ້ຳເປື້ອນ ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2016 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ03 ຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/06/2016Article Thumbnail

ການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ບູດາແປັດ ປະເທດຮົງກາລີ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ (ສູນຝຶກຈີ່ນາຍໂມ້) ໃນວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2016 .