ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງວຽກງານໂຄງການ MaWaSu ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຂອງບໍລິສັດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ພາບບັນຍາກາດການບໍລິຈາກເລືອດ ຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນ ຫຼວງ ທີ່ສູນຊາວໜຸ່ມ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ປະຊຸມວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງອອກຈາກແລວວາງທໍ່ ຂອງໂຄງການ BOT ທ່າເດື່ອ, ໃນເວລາ 13:30, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ນ້ຳປະປາເຂດພາກກາງໄລຍະ 1 ທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 19 ຫາ 20 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ສ້າງຂະບວນການ ເຕະບານສາມັກຄີລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ພົບກັບ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ນ້ຳປະປາ ເຂດພາກກາງໄລຍະ 1 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າ ຮ່ວມກັບແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໃນວັນທີ 16 ຫາ 17 ພຶດສະພາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 30/05/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງໂຄງການ MaWaSu JICA ຂອງ 03 ລັດວິສາຫະກິດຕົວແບບ 03 ແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳປະປາ ທີໄດ້ປະຕິບັດໃນເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2016 .